Засідання методичної комісії викладачів фахових предметів

Викладачі фахових предметів на засіданні методичної комісії детально опрацювали тему «Технології змішаного навчання: оптимальне поєднання традиційної та онлайн-освіти».

В процесі професійної дискусії викладачі розглянули  особливості реалізації синхронної та асинхронної форм змішаного навчання. Аналізуючи основні компоненти змішаного навчання,  викладачі виділили  онлайн-контент, співпрацю учасників освітнього процесу. Також було розглянуто й систему оцінювання знань та досягнень здобувачів освіти під час змішаного навчання.

Аналіз результатів контрольних робіт та виконання навчальних планів і програм став завершальним етапом засідання.