КОЛКІВСЬКА УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА

Основою набуття сучасними учнями початкових навичок колективної управлінської діяльності є учнівське самоврядування. Діяльнісна основа учнівського самоврядування можлива лише за умови, якщо кожен учень усвідомлює  свою значущість, правильно оцінює свої можливості та здібності, зміст конкретної роботи і покладених на нього функцій.
Самоврядування в Колківському ВПУ ґрунтується на засадах гуманізму і соціальної рівності, взаємоповаги і взаємодопомоги, демократичності й коректності, співробітництва між педагогами та учнями. У процесі багаторічної співпраці з учнями педагоги училища дійшли висновку, що правильна організація учнівського самоврядування сприяє тому, що вони привчаються самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності. Для цього систематично поступово привчали вихованців самостійно ставити завдання, планувати, виконувати та контролювати свою діяльність, створювали умови максимального розкриття потенціальних здібностей кожної дитини.
У Колківському ВПУ учнівське самоврядування представлене у формі Учнівської республіки.
Вищим органом учнівського самоврядування є збори, які проводяться двічі на рік.
У кожній навчальній групі шляхом вибору відкритим голосуванням визначено координатора, його заступника, голів центрів:

 • центр навчально-виробничої діяльності;
 • центр духовного розвитку;
 • центр дисципліни і правової культури;
 • центр спорту та здорового способу життя;
 • центр соціального захисту;
 • центр екології;
 • центр інформації;
 • центр дозвілля.

Організовує роботу учнівського самоврядування у кожній навчальній групі класний керівник, який надає учням методичну і практичну роботу. Робота учнівського самоврядування у групах організована так, що кожен виконавець має доручення (постійне чи тимчасове), які допомагають йому почуватися активним членом колективу, до думки якого прислухаються і від роботи якого багато що залежить.
Учнівське самоврядування училища очолює Президент. Ця посада виборча. Щороку в училищі на початку вересня проходять вибори  президента, яким передує протягом тижня передвиборча компанія. Вибори проходять таємничим голосуванням.
Учнівська республіка училища об’єднує в собі вісім центрів, до складу яких входять представники від кожної групи та старости. Керівника кожного центру обирають самі учні. Діяльність його координує закріплений за ним педагог, який допомагає учням не лише бачити мету своєї діяльності, а й формувати її, визначати шляхи реалізації, навчає планувати, організовувати та аналізувати роботу центру.
Основними напрямами діяльності Учнівської республіки є:
– координація роботи всіх центрів самоврядування;
– пропозиція конкретних завдань діяльності;
– організація роботи кожного центру самоврядування;
– контроль та аналіз проведення заходів, справ акцій;
– співпраця з педагогічним та батьківським колективами;
– організація навчання членів центрів.
До обов’язків Президента належать:

 • організація діяльності органів самоврядування згідно з планом роботи училища;
 • планування роботи з керівниками центрів;
 • систематичні засідання органів училищної республіки;
 • представлення інтересів учнів на рівні педколективу та ради училища.

Заступник  президента (прем’єр-міністр) уповноважений:

 • за відсутності Президента виконувати його обов’язки;
 • здійснювати контроль за виконанням доручень членами центрів;
 • відповідати за ведення документації училищного самоврядування.

Кожен центр має свої обов’язки і завдання.
Щороку в училищі проходить День самоврядування, під час якого учні відчувають свою значущість, вчаться наполегливості в реалізації своїх планів. Учні заздалегідь готуються до цієї події: обирають тих, хто виконуватиме обов’язки директора, заступників директора, викладачів, майстрів в/н, спільно з педагогами готують конспекти уроків, наочний матеріал, в результаті попередньої бесіди з адміністрацією ознайомлюються із своїми посадовими обов’язками, накреслюють план роботи.
Гласність роботи Колківської учнівської республіки та оперативність доведення її до кожного учня забезпечуються регулярною інформацією на зборах в групах, а також через газету «КРОК» та «Інформаційний вісник групи». Особливо відчутною є роль органів учнівського самоврядування в організації дозвілля, підготовці та проведенні творчих справ, днів самоуправління, забезпечення порядку в училищі.
Традиційним стало проведення анкетування з метою вивчення думки  учнів про життя в училищі, захисту їх прав та інтересів. Щороку президент Колківської учнівської республіки звітує про роботу органів учнівського самоврядування на загальноучилищній конференції. Пропозиції та побажання учнів враховуються при плануванні роботи училища, підготовці педагогічних рад. Стосунки членів учнівського та педагогічного колективів будуються на основі довіри, співробітництва, взаємної поваги, що сприяє формуванню позитивного іміджу училища та високого ступеню суспільного рейтингу серед громадськості селища.
Найефективнішим напрямом діяльності органів учнівського самоврядування є волонтерська діяльність, що виявляє «адреси милосердя» та організовує допомогу ветеранам та інвалідам Другої світової війни, воїнам АТО, людям похилого віку, дітям з особливими потребами, організовує участь учнів училища у благодійних акціях.