Майстри педагогічної справи

Майстри педагогічної справи

Тема досвіду

 Автор досвіду

 Суть досвіду

Роль комплексного методичного забезпечення предмета особистісно зорієнтованого навчання

Лавришик Ігор Миколайович, викладач фахових предметів Колківського ЦПО

Пошук ефективних    форм і методів навчання через створений викладачем комплекс засобів навчання дає можливість  реалізовувати особистісний підхід до кожного учня, розвивати його здібності, обдарування, пізнавальний інтерес.
Індивідуальні картки-завдання, інструкції до лабораторних робіт, завдання для експериментально- дослідницької роботи дозволяють максимально урізноманітнювати форми проведення уроків та забезпечувати високу організацію праці учнів.
Домогтися реалізації особистісно зорієнтованого навчання на уроках  викладачеві допомагає комплексне застосування технічних засобів навчання, сучасної комп’ютерної техніки, великий арсенал навчальних фільмів

Інтерактивні форми роботи на уроках англійської мови

Садовська Галина Кирилівна, викладач англійської мови
Колківського ЦПО, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Вивчаючи навчальний матеріал, викладач значну роль відводить інтерактивним іграм ‘Перший мільйон”‘, «Брейн-ринг”, “Броунівський рух”. Вони розвивають кругозір, ініціативу, мовну культуру учнів, активізують їх продуктивну навчальну діяльність, роблять її цікавою і, як результат, полегшують процес засвоєння знань.
Для розвитку креактивного мислення, усного мовлення учнів, збагачення їх словникового запасу, лексико-граматичних знань, створення оптимальних умов для розвитку здібностей до вивчення іноземної мови застосовує “Діалог Рівіна” та “Діалог Сократа”.
Матеріали досвіду систематизовані та укладені в збірник, який містить опис інтерактивних форм роботи з учнями, методичні рекомендації для їх впровадження під час вивчення іноземної мови та методичні розробки уроків.

Інноваційні форми роботи з учнями як засіб розвитку їх пізнавальної діяльності

Панасюк Людмила Григорівна, викладач спец технології Колківського ЦПО, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Для підвищення ефективності навчального процесу викладач застосовує інноваційні форми роботи з учнями. найчастіше це вирішення проблемних ситуацій виробничого змісту, дидактичні ігри, використання особливих опорних конспектів-схем. Л.Г..панасюк розробила власну методику використання опорних конспектів. посібник, складений з них, систематично використовується на уроках спецтехнології.
використовує викладач мультимедійні засоби навчання, тестові завдання, навчальні фільми, проектні технології, залучає учнів до роботи за програмою «intel®навчання для майбутнього». ігри, які часто застосовуються на уроках, містять елементи взаємоконтролю, самоконтролю, змагання між парами, групами.

Активізація розумової активності учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках

Гичко Наталія Григорівна, викладач інформатики Колківського ЦПО

Суть досвіду викладача: використання сучасних інноваційних прийомів і методів навчання. Інтегровані уроки, ділові і рольові ігри, групове та проблемне навчання значно підвищують ефективність навчального процесу.
Важливу роль викладач надає використанню інформаційних, комп’ютерних технологій, які сприяють:

  1. посиленню мотивації навчання;
  2. встановленню міжпредметних зв’язків;
  3. можливості організації проектної діяльності учнів;
  4. розвитку уміння бачити та формулювати проблему, знаходити шляхи її вирішення; підвищення результативності.

Викладач у практичній роботі використовує пакет для створення презентацій Power Point, залучає учнів до роботи над проектами. Це дозволяє урізноманітнити зміст і структуру уроків, зробити їх цікавими.
Розробила власну методику оцінювання навчальних досягнень учнів, що стимулює бажання вчитись, самостійно шукати потрібну інформацію, розвиває комунікативні здібності та пізнавальний інтерес. Склала зошит для лаболраторних робіт учнів з інформатики.

Удосконалення форм і методів правового виховання учнів

Клімович Тетяна Іванівна , викладач Колківського ЦПО, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

   Виховання свідомого громадянина України, який знає правові закони і дотримується їх – таке завдання ставить педагог перед собою. Організовує різні форми співпраці з працівниками правоохоронних органів.  Система правоосвітньої роботи з учнями описана у збірнику “Виховуємо громадянина”, матеріали якого будуть корисними для всіх, хто цікавиться правовим вихованням учнів.

Розвиток творчості учнів на уроках організації підприємств харчування

Павлюк Ірина Василівна,
Викладач організації підприємств харчування

Педагогічна майстерність І.В.Павлюк- це вміння на високому науково-теоретичному, практичному та методичному рівні навчити учнів  основам предмета
Уроки викладача – уроки творчого співробітництва педагога й учнів.
Використовує такі ефективні методи навчання як: дидактичні ігри (кросворд, лото «доміно»), гру-естафету, ділову гру Практикує проведення нестандартних уроків: урок-подорож, урок-КВК, урок-дослідження, бінарний урок та ін.
Для пізнавальної активізації розумової і пізнавальної діяльності учнів широко використовує методи ситуативного та інтерактивного навчання: «мікрофон» роботу в парах, роботу в групах, рольову гру тощо.

Співпраця майстра в/н, класного керівника і батьків у вихованні
учнів

Миронюк Володимир Антонович, майстер в/н Колківського ЦПО
Рейкіна Лідія Василівна, класний керівник

Одним із головних завдань у роботі майстра  та класного керівника є співпраця з батьками учнів. Вони залучають батьків до проведення різних заходів.  Батьківські збори організовують в нетрадиційній формі;родинні свята, дні іменинників, погостини, тренінги. Особливу увагу приділяють вихованню в учнів морально-етичних норм та правової . культури.
Результативність: внаслідок даної співпраці в групі добре згуртований колектив, активно діє учнівське самоврядування, учні не скоюють правопорушень.
Досвід адресується майстрам в/н та класним керівникам.

Профілактика
агресивності
та жорстокості серед
неповнолітніх та
молоді

Калуш Наталія Василівна, практичний психолог Колківського ЦПО

Суть досвіду: системність роботи (від дослідження  впливу агресивності на поведінку учнів у конфліктних  ситуаціях до корекційно-відновлювальної роботи для зниженню агресивних проявів поведінки учнів)
Результативність досвіду – створена корекційно- відновлювальна система допомагає оздоровити стосунки в учнівському колективі
Досвід адресований практичним психологам ПТНЗ.