Навчально-практичний центр

Навчально-практичний центр Колківського центру професійної освіти створено з метою реалізації завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання, а також практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу регіону.

Навчально-практичний центр Колківського ЦПО створено згідно наказу Міністерства агропромислового комплексу України № 187 від 30 червня 1998 року.

Навчально-практичний центр діє в структурі навчального закладу з 14 травня 2004 року.

НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Положенням про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.09.2017 №1265 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2017 р. за № 1203/31071

Навчально-практичний центр діє в структурі Колківського центру професійної освіти, є його структурним підрозділом і здійснює свою роботу за планом, погодженим з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, затвердженим директором даного професійно-технічного навчального закладу.