Правила прийому

Правила прийому до Колківського вищого професійного училища на 2020-2021 навчальний рік

1.1 Ці правила є обов’язковими для Колківського вищого професійного училища.

1.2 До Колківського вищого професійного училища (далі -Колківське ВПУ)

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначається Кабінетом Міністрів України

1.4 . Прийом громадян до Колківського ВПУ здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.6 Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1 Прийом до Колківського ВПУ здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор Колківського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до Колківського ВПУ на 2019 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 року), затверджені директором училища за погодженням з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4 Приймальна комісія

 • -організовує прийом заяв та документів;
 • -проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • -організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • -приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Колківського ВПУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • -організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • -вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5 Правила прийому до Колківського ВПУ доводяться до відома вступників через: районну і обласні газети Нова доба, Волинь та Нова Волинь; інформаційний вісник «Абітурієнт»; районне та обласне радіомовлення; інформаційні стенди і на веб-сайті училища www.kolkyvpu.in.ua в яких обумовлено:

 • -перелік професій згідно з ліцензією № 527061 серія АЕ від 01.09.2014 р.;
 • -вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • -освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіям;
 • -форма навчання денна за другим та третім атестаційними рівнями навчання;

Планові обсяги прийому за державним замовленням на 2020 рік

 • Сільське господарство-112
 • Громадське харчування-86

Перелік професій

8331,7233,8322 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1»,«А2»,«В1»)Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування.Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Базова загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-52
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 3 роки
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників -Категорії А1, А2, В1. 3 розряд. Категорії В, С.
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о. Стать-чоловіки
 • Форма навчання- Державна/Денна

8331, 8322 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»).Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-60
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1 рік
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників -Категорія А1 Категорії В, С
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о.
 • Форма навчання- Державна/Денна

5122,7412 Кухар-кондитер

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-базова загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-30
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 3.5 роки
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників 3-4 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Не менше 16 років при закінченні навчання. Медична довідка 086/о
 • Форма навчання- Державна/Денна

5122 Кухар

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-30
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1.5 роки ІІ ступінь
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників -3-4 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Не менше 16 років при закінченні навчання. Медична довідка 086/о
 • Форма навчання- Державна/Денна

5122,7412 Кухар-кондитер

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-26
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1.5 роки
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників 3 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Не менше 16 років при закінченні навчання. Медична довідка 086/о
 • Форма навчання- Державна/Денна

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-120
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 4 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-Категорії В, С
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о.
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-120
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 4 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-Категорії В, С
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о.
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1).

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта
 • Обсяг прийому, осіб-50
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 8 місяців
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-Категорія A1
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о.
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А2).

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта, Попередній освітнью – кваліфікаційний рівень з даної професії-категорія А1, при підвищенні кваліфікації стаж роботи не менше 1 року
 • Обсяг прийому, осіб-20
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 2.5 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-Категорія A2
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о. Стать – чоловіки
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія B1).

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-повна загальна середня освіта, Попередній освітнью – кваліфікаційний рівень з даної професії-категорія А1, при підвищенні кваліфікації стаж роботи не менше 1 року
 • Обсяг прийому, осіб-20
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 2 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-Категорія B1
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання – старше 17років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років. Медична довідка 083/о. Стать – чоловіки
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8162 Машиніст (кочегар) котельні

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта. При підвищенні кваліфікації на: 4 розряд стаж роботи не менше 1 року за третім розрядом; 5 розряд – стаж 1 рік за четвертим розрядом.
 • Обсяг прийому, осіб-25
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1-3 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-2-3, 4-5 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років Медична довідка 086/о
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

8162 Машиніст (кочегар) котельні

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта. При підвищенні кваліфікації на: 4 розряд стаж роботи не менше 1 року за третім розрядом; 5 розряд – стаж 1 рік за четвертим розрядом.
 • Обсяг прийому, осіб-25
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1-3 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників- 3,4,5 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років Медична довідка 086/о
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

6111 Плодовочівник

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта При підвищенні кваліфікації на: 2 розряд стаж роботи не менше 1 року за 1 розрядом; 3 розряд – стаж 1 рік за 2 розрядом.
 • Обсяг прийому, осіб-30
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1-3 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-1,2,3 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками-Вік після закінчення терміну навчання не молодше 16 років (І розряд), 17 років (ІІ розряд), 18 років (3 розряд)
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

6121 Тваринник

 • Вимоги до освітнього рівня вступників-Повна загальна середня освіта При підвищенні кваліфікації на: 4 розряд стаж роботи не менше 1 року за 3 розрядом; 5 розряд – стаж 1 рік за 4 розрядом.
 • Обсяг прийому, осіб-30
 • Термін навчання за відповідним ступенем – 1-3 місяці
 • Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників-3,4,5 розряд
 • Обмеження за віком, статтю та медичними показниками –
 • Форма навчання- Комерційна/Вечірня

– при прийомі на навчання за професіями «Кухар», «Кухар, кондитер», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)» зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

– у разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета:

  • фізика – для професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)»; «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
  • хімія – для професій «Кухар, кондитер», «Кухар»

оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови апеляційної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії

Понеділок-четвер 09.00 – 17.00

П’ятниця 09.00 – 16.00

Перерва-13.00-14.00

– усі бажаючі іногородні вступники забезпечуються гуртожитком

– при поданні документів для вступу на професії:

   • «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)»;
   • «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)»;
   • Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»);
   • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорій «А1», «А2», «В1»)

вступники надають медичну довідку за формою 0-83/0 на професійну придатність за обраною професією.

2.6. Строки проведення прийому на навчання до Колківського ВПУ з 1 червня по 15 серпня (за держзамовленням). Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання. Зарахування до училища проводиться наказом директора Колківського ВПУ не пізніше ніж за 5 днів до початку навчання. Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться після комплектування групи на протязі навчального року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Колківського ВПУ, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

   • -документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
   • -документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у Колківське ВПУ (оригінал або його завірену копію);;
   • -медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086/о);
   • -6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
   • -копії документів, що дають право на пільги до вступу в Колківське ВПУ (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Колківського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

   • -за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Прийом до Колківського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

   • -за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2 Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3 Учні Колківського ВПУ та випускники інших професійно-технічних навчальних закладів з числа незайнятого населення, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору за результатами співбесіди з професійної підготовки.

4.4 Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5 Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

Зараховуються поза конкурсом

   • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
   • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
   • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
   • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
   • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

   • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
   • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
   • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
   • випускники професійно-технічних навчальних закладів ІІ атестаційного рівня, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Колківського ВПУ за відповідними професіями;
   • особи, які вступають до Колківського ВПУ за цільовим направленням на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Колківського ВПУ за обраною формою навчання.

5.4 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови апеляційної комісії Колківського ВПУ.

5.5 Зарахування до Колківського ВПУ здійснюється наказом директора училища.

5.6 Після конкурсного відбору зарахування до Колківського ВПУ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7 Зарахування до Колківського ВПУ на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1 Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Колківського ВПУ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Колківського ВПУ може проводити додатковий прийом.

6.3 Особам, які не зараховані до Колківського ВПУ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5 Контроль за дотриманням правил прийому до Колківського ВПУ здійснюється управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.