Січ 11, 2021
Навчання та перевірка знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників

В училищі велика увага приділяється охороні праці та безпеці життєдіяльності. З 04 січня по 06 січня 2021р. було проведено навчання та перевірка знань з питань промислової безпеки та охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками училища. Інженер з охорони праці училища Тетяна Зінчук  ознайомила присутніх із нормативно-правовими актами, змінами у законодавчих документах з питань охорони праці, промислової безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки та показом презентації. Наталія Гичко, викладач інформатики, представила презентацію щодо правил користування персональними комп’ютерами. З доповідями про надання медичної допомоги виступили Євгенія  Метешко та Оксана Калуш, фельдшери училища. Був представлений навчальний відеофільм про первинні засоби пожежогасіння.  З працівниками проведено практичні заняття із застосування  вогнегасників ВП-5 при гасінні пожежі. Рівень знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників училища, було перевірено через тестові завдання.