Робота з методичної теми

.

Теми, над яким працюють методичні комісії:

Методична   комісія викладачів природничо-математичних предметів – «Підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій»

Методична  комісія викладачів суспільно-гуманітарних предметів

«Формування творчої особистості учнів, їхніх комунікативних здібностей через застосування нових освітніх технологій»

Методична  комісія педпрацівників з професії кухар-кондитер

«Удосконалення навчально-виховного процесу через підвищення професійної майстерності педагогів і учнів»

Методична  комісія майстрів виробничого навчання з професії тракторист-машиніст с/г виробництва – «Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів активного навчання»

Методична  комісія викладачів фахових предметів з професії тракторист-машиніст с/г виробництва – «Розвиток професійної компетентності педагогів та учнів через впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій»

Методична  комісія класних керівників, викладачів предметів «Захист України», «Фізичне виховання», вихователів гуртожитку – «Активізація творчого та духовного потенціалу особистості через впровадження у навчально-виховний процес нових освітніх технологій»

 1. Семінари-практикуми:

«Проектна методика: сутність і перспективи»,

«Проектна діяльність в училищі»,

«Алгоритм роботи над проектом»,

«Сучасні освітні технології»,

«Технологічні ресурси професіоналізму педагога».

 1. Методичний тиждень «Панорама професійної майстерності».
 2. Майстер-клас «Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в умовах інноваційного простору».
 3. Педагогічна вікторина «Упізнай інноваційний прийом».
 4. Педагогічний діалог «Інноваційні форми та методи навчання – крок до поліпшення якості освіти».
 5. Педради:

«Використання інноваційних технологій навчання і виховання як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу»,

«Розвиток творчої компетентності педагога через впровадження сучасних освітніх технологій»,

«Розвиток професійної компетентності педагога завдяки вмінню реалізовувати інновації в проектній діяльності».

 1. Круглі столи:

«Інноватика і творчість педагогів – основні шляхи до успіху в роботі з учнями»,

«Інноваційні підходи до вивчення» предметів»,

«Дистанційне навчання: потреба чи мода?»,

«Майстерність педагога – вияв творчої активності його за умов модернізації освіти».

 1. Педагогічні читання «Організація навчання в дистанційній та змішаній формі».
 2. Трибуна думок «Саморозвиток як засіб підвищення професійності педагога».
 3. Методичні турніри:

 «Інноватика: плюси і мінуси»,

«У світі інноватики».

 1. Методичний калейдоскоп «До творчості багато доріг».
 2. Консультації:

«Модель організації науково-методичної роботи для інноваційного розвитку педагога»,

«Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності»,

«Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога»,

«Підвищення професійної компетентності педагога через методичну роботу»,

«Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагога».

 1. Трибуна думок «Саморозвиток як засіб підвищення професійності педагога».
 2. Практичні заняття:

«Вчимося сторітеллінгу»,

«Буктрейлер на уроці»,

«Впроваджуємо smart-технології».

 1. Методичний аукціон «А я роблю так…».
 2. Методичні посиденьки «Палітра досвіду».
 3. Фестиваль «Через інноватику до успіху».
 4. Вернісаж педагогічних ідей «Як зробити навчально-виховний процес ефективним».
 5. Вільний мікрофон «Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності».
 6. Методичний ринг «Розвиваємо педагогічні творчість».
 7. Конкурс «Творча скарбничка».
 8. Тренінги:

«Секрети педагогічного успіху»;

«Розвиток комунікативної компетентності педагога»,

«Я крокую до майстерності»,

«Удосконалення педагогічної  техніки»,

«Професійна компетентність педагога».

 1. Практичні заняття:

«Дослідницька діяльність з предмета»,

«Оновлення й розширення практичних фахових знань з предмета»,

«Сучасні освітні технології»,

«Підготовка партнерства» – основа практичної діяльності вчителя»,

«Як стати компетентним педагогом».

 1. Вільний мікрофон:

«Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогів»,

«Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи розвитку професійної компетентності за умов оновлення змісту освіти»,

«Ігрові технології як форма організації пошукової діяльності учнів».

 1. Трибуни думок:

«Індивідуальний освітній маршрут педагога – специфічна інновація в системі підвищення компетентності педагогів»,

«Функції інтерактивної дошки та її застосування»

Методична комісія педагогічних працівників з професії кухар, кондитер працювала над проблемною темою «Творча співпраця педагогів та учнів у впровадженні в навчальний процес нових освітніх та виробничих технологій». Уся методична робота членів методкомісії була підпорядкована цій проблемі.
На засіданні методкомісії обговорено план роботи на 3 роки, визначені індивідуальні теми, сплановано роботу з теми кожного викладача та майстра в/н.
Членами методкомісії складені списки джерел для опрацювання. Психологом для викладачів і майстрів в/н з професії кухар-кондитер був проведений тренінг «Мистецтво спілкування», анкетування «Чи вміємо ми спілкуватися?», консультація «Поради психолога». Вироблені  методичні рекомендації «Заповіді педагогічного спілкування».
Був створений довідково-інформаційний фонд з обраної теми, було вивчено досвід вчителів Колківської ЗОШ з даного питання, оформлялися виставки літератури, проводилися анотовані огляди літератури, а також виставки напрацьованого матеріалу членами комісії.

Проводилися показові уроки та позаурочні заходи, методичною метою яких було впровадження нових освітніх та виробничих технологій та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів.
Так, майстер в/н Т.С.Зінчук на показовому уроці виробничого навчання «Первинна обробка риби» через різні форми роботи з учнями продемонструвала шляхи формування в учнів інтересу до професії та вивчення фахових предметів.

 На першому фото: Викладач І.М.Закидальська під час уроку на тему «Збивальні машини»
Викладач І.М.Закидальська під час уроку на тему «Збивальні машини» детально показала вплив впровадження інноваційних виробничих технологій на розвиток творчих здібностей учнів

 На другому фото:  Н.Ю.Шумакова на уроці виробничого навчання «Вироби з дріжджового тіста»

Майстер в/н Н.Ю.Шумакова на уроці виробничого навчання «Вироби з дріжджового тіста» продемонструвала інтерактивні вправи, які сприяли формуванню в учнів творчості, фантазії, інтересу до роботи.
Співзвучна проблемі, над якою працювала комісія, методична мета позаурочних заходів з професійної підготовки.
Так, захід «Кулінарний диліжанс», підготовлений І.В.Павлюк, викликав в учнів неабиякий інтерес до вивчення предметів та обраної професії. А вечорниці «Чашка чаю та фізика» (О.В.Павлюк, Л.В.Рейкіна), біт-обід «Хімічить фізика на кухні» (майстри в/н та викладачі хімії, фізики), гра «Калорії і рух» (Л.І.Васюхник) показали учням  роль фізико-математичних знань у професійній діяльності, сприяли формуванню в учнів пізнавальної та творчої активності.

Захід «Кулінарний диліжанс», підготовлений І.В.Павлюк

Методична тема була відчутна і під час майстер-класів. Адже саме тут розкрито шляхи розвитку творчих здібностей. Саме у майстер-класах можна було побачити методи удосконалення професійної майстерності росту, творчої фантазії.
Робота з методичної теми була розкрита під час ток-шоу «А я роблю так», де члени методкомісії ділилися досвідом з використання інтерактивних форм роботи з учнями, інформаційно-комунікативних технологій, мультимедійних засобів навчання.
Свої напрацювання з методичної теми викладачі та майстри демонстрували на виставці «Зерна досвіду» та «Від творчого педагога до творчого учня».
На засіданнях методкомісії регулярно розглядалися питання, пов’язані з темою. Це сприяло підвищенню фахової та методичної компетентності педагогів.

І.В.Павлюк зробила огляд літератури

І.В.Павлюк зробила огляд літератури, в якій висвітлене дане питання. Членами методкомісії зібрані педагогічні ситуації (задачі) для вирішення. Майстрам в/н та викладачам були прочитані лекції «Стилі взаємодії педагога та учнів», «Спілкування як основний елемент взаємодії педагога й учнів». Опрацьовані також питання «Формування в учнів ситуації на усіх», «Як спілкуватися з дитиною».
Оформлено збірник педагогічних ситуацій, проведено гру «Чи вміємо ми спілкуватися?», випущено буклет «Ділова гра на уроках професійної підготовки».

Семінар  «Методика використання ІКТ під час теоретичної підготовки учнів»
Для участі у загальноучилищному методичному калейдоскопі на тему «Урок як діалогічна взаємодія» члени метод комісії опрацювали такі теми: «Творчий задум уроку як діалогу педагога з учнями»

 • «Діалог з учнями на початковому етапі уроку»
 • «Психологічне налаштування учнів на урок»
 • «Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу»
 • «Діалог у процесі бесіди»
 • «Майстерність педагога в організації взаємодії між учнями під час групової роботи на уроці»
 • «Взаємодія педагога з учнями під час перевірки знань»
 • «Майстерність спілкування педагога з учнями на завершальному етапі уроку».

Робота над методичною проблемою триває. Результати  будуть проаналізовані на інформаційно-методичній нараді.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу педагогічного колективу Колківського ВПУ над методичню темою «Формування професійної компетентності майбутніх робітників через впровадження в навчально-виховний процес технологій співробітництва»

          Методична мета була обрана за результатами діагностики інформаційних потреб викладачів і майстрів в/н.
Робота педколективу училища здійснюється у відповідності до вимог Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2006 р. № 582.
Кожна методична комісія має окрему тему, з якої визначені індивідуальні теми членів комісій. Радою методичного кабінету розроблений загальний план роботи на 2014-2017 р.р., у якому передбачено теоретичне дослідження різноманітних джерел літератури, її аналіз, вивчення вже напрацьованих матеріалів окремих працівників. На основі цього плану складені плани роботи методичних комісій та індивідуальні плани роботи викладачів і майстрів в/н. Сплановано  розгляд роботи з методичної теми на засіданнях методкомісій, наукво-методичної та педагогічної рад.
У процесі роботи над методичною темою складено довідково-організаційний фонд з обраної проблеми, оформлені виставки літератури, папки напрацювань педагогів.
Було проведено ряд заходів, які сприяли роботі з методичної теми:

 • методичний калейдоскоп «Урок як діалогічна взаємодія педагога та учнів»;
 • семінар-практикум «Як підготувати сучасний урок»;
 • методичний тиждень «Проектні технології в навчально-виховному процесі»;
 • майстер-клас «Тренінги як засіб розвитку творчого мислення учнів;
 • виставки методичних розробок уроків та позаурочних  заходів.

Були проведені показові уроки, позаурочні заходи, де демонструвалися застосування напрацювань з методичної теми (29 уроків теоретичної, 17 уроків професійно-практичної підготовки, 46 позаурочних заходів).
На засіданнях методичних комісій періодично розглядаються питання діяльності над методичною темою та заслуховуються звіти педагогів про виконану роботу.
Різні аспекти реалізації методичної теми були розкриті під час виставок «Від творчого  педагога – до творчого учня», «Зернини досвіду колег», «Наші напрацювання з методичної теми».

Результати роботи  педпрацівників над методичною темою аналізувалися на засіданнях методичних комісій науково-методичної ради та педагогічної ради, виданий наказ «Про стан роботи з методичної теми».

Для поширення кращого досвіду роботи з методичної теми випущено буклет «Ділова гра на уроках виробничого і теоретичного навчання», збірник «Інноваційні технології викладання іноземної мови».