Робота з методичної теми

.

Теми, над якими працюють методичні комісії:

 • «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках» – методкомісія викладачів природничо-математичних предметів.
 • «Застосування проектних технологій» – методкомісія педпрацівників з професії «Кухар-кондитер».
 • «Форми активізації навчальної діяльності учнів на уроках» – методкомісія майстрів в/н з професії тракторист-машиніст с/г виробництва .
 • «Удосконалення уроку в контексті взаємодії педагога з учнями» – методкомісія викладачів суспільно-гуманітарних предметів.
 • «майстерність організації педагогічної взаємодії на уроках та в позаурочній діяльності» – методкомісія класних керівників, викладачів предметів «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Фізична культура».

 

1. Семінари-практикуми:
–  «Як підготувати сучасний урок»;
–  «Роль педагога у керуванні самоосвітою учня»;
–  «Спільна творчість педагога й учнів».
2. Методичний тиждень «Проектні технології в навчально-виховному процесі».
3. Майстер-клас «Співпраця педагога й учнів під час тренінгів як засіб       розвитку творчого мислення учнів».
4. Діалоги:
– Роль технологій співробітництва у формуванні учнівського творчого колективу»;
– «Шляхи удосконалення технологій співробітництва на уроках та в позаурочній діяльності;
– «Форми співпраці педагогів та учнів у науково-дослідницькій діяльності».
5. Педради:
– «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості учня й педагога»;
– «Формування професійної компетентності учнів через впровадження в навчально-виховний процес технологій спіробітництва».
6. Круглі столи:
– «Партнерство сім’ї та педагогів для рзвитку творчої особистості дитини»;
– «Вплив результатів діяльності педагогів з методичної теми на навчальні досягнення учнів»,
– «Урок як духовне спілкування педагога з учнями в досвіді В.О.Сухомлинського».
7. Педагогічні читання «Психолого-педагогічне спілкування, його сутність і структура».
8. Методичний калейдоскоп «Урок як діалогічна взаємодія педагога й учнів».
9. Консультації:
– «Співпраця педагога та учнів під час організації ділових ігор на уроках теоретичного та виробничого навчання»
– «Розвиток творчої особистості учнів у взаємодії їх з педагогами на уроках та в позаурочній діяльності;
– «Спілкування як основний елемент взаємодії педагога й учня на уроках та в позаурочній роботі».

Методична комісія педагогічних працівників з професії кухар, кондитер працювала над проблемною темою «Творча співпраця педагогів та учнів у впровадженні в навчальний процес нових освітніх та виробничих технологій». Уся методична робота членів методкомісії була підпорядкована цій проблемі.
На засіданні методкомісії обговорено план роботи на 3 роки, визначені індивідуальні теми, сплановано роботу з теми кожного викладача та майстра в/н.
Членами методкомісії складені списки джерел для опрацювання. Психологом для викладачів і майстрів в/н з професії кухар-кондитер був проведений тренінг «Мистецтво спілкування», анкетування «Чи вміємо ми спілкуватися?», консультація «Поради психолога». Вироблені  методичні рекомендації «Заповіді педагогічного спілкування».
Був створений довідково-інформаційний фонд з обраної теми, було вивчено досвід вчителів Колківської ЗОШ з даного питання, оформлялися виставки літератури, проводилися анотовані огляди літератури, а також виставки напрацьованого матеріалу членами комісії.

Проводилися показові уроки та позаурочні заходи, методичною метою яких було впровадження нових освітніх та виробничих технологій та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів.
Так, майстер в/н Т.С.Зінчук на показовому уроці виробничого навчання «Первинна обробка риби» через різні форми роботи з учнями продемонструвала шляхи формування в учнів інтересу до професії та вивчення фахових предметів.

 На першому фото: Викладач І.М.Закидальська під час уроку на тему «Збивальні машини»
Викладач І.М.Закидальська під час уроку на тему «Збивальні машини» детально показала вплив впровадження інноваційних виробничих технологій на розвиток творчих здібностей учнів

 На другому фото:  Н.Ю.Шумакова на уроці виробничого навчання «Вироби з дріжджового тіста»

Майстер в/н Н.Ю.Шумакова на уроці виробничого навчання «Вироби з дріжджового тіста» продемонструвала інтерактивні вправи, які сприяли формуванню в учнів творчості, фантазії, інтересу до роботи.
Співзвучна проблемі, над якою працювала комісія, методична мета позаурочних заходів з професійної підготовки.
Так, захід «Кулінарний диліжанс», підготовлений І.В.Павлюк, викликав в учнів неабиякий інтерес до вивчення предметів та обраної професії. А вечорниці «Чашка чаю та фізика» (О.В.Павлюк, Л.В.Рейкіна), біт-обід «Хімічить фізика на кухні» (майстри в/н та викладачі хімії, фізики), гра «Калорії і рух» (Л.І.Васюхник) показали учням  роль фізико-математичних знань у професійній діяльності, сприяли формуванню в учнів пізнавальної та творчої активності.

Захід «Кулінарний диліжанс», підготовлений І.В.Павлюк

Методична тема була відчутна і під час майстер-класів. Адже саме тут розкрито шляхи розвитку творчих здібностей. Саме у майстер-класах можна було побачити методи удосконалення професійної майстерності росту, творчої фантазії.
Робота з методичної теми була розкрита під час ток-шоу «А я роблю так», де члени методкомісії ділилися досвідом з використання інтерактивних форм роботи з учнями, інформаційно-комунікативних технологій, мультимедійних засобів навчання.
Свої напрацювання з методичної теми викладачі та майстри демонстрували на виставці «Зерна досвіду» та «Від творчого педагога до творчого учня».
На засіданнях методкомісії регулярно розглядалися питання, пов’язані з темою. Це сприяло підвищенню фахової та методичної компетентності педагогів.

І.В.Павлюк зробила огляд літератури

І.В.Павлюк зробила огляд літератури, в якій висвітлене дане питання. Членами методкомісії зібрані педагогічні ситуації (задачі) для вирішення. Майстрам в/н та викладачам були прочитані лекції «Стилі взаємодії педагога та учнів», «Спілкування як основний елемент взаємодії педагога й учнів». Опрацьовані також питання «Формування в учнів ситуації на усіх», «Як спілкуватися з дитиною».
Оформлено збірник педагогічних ситуацій, проведено гру «Чи вміємо ми спілкуватися?», випущено буклет «Ділова гра на уроках професійної підготовки».

Семінар  «Методика використання ІКТ під час теоретичної підготовки учнів»
Для участі у загальноучилищному методичному калейдоскопі на тему «Урок як діалогічна взаємодія» члени метод комісії опрацювали такі теми: «Творчий задум уроку як діалогу педагога з учнями»

 • «Діалог з учнями на початковому етапі уроку»
 • «Психологічне налаштування учнів на урок»
 • «Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу»
 • «Діалог у процесі бесіди»
 • «Майстерність педагога в організації взаємодії між учнями під час групової роботи на уроці»
 • «Взаємодія педагога з учнями під час перевірки знань»
 • «Майстерність спілкування педагога з учнями на завершальному етапі уроку».

Робота над методичною проблемою триває. Результати  будуть проаналізовані на інформаційно-методичній нараді.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу педагогічного колективу Колківського ВПУ над методичню темою «Формування професійної компетентності майбутніх робітників через впровадження в навчально-виховний процес технологій співробітництва»

          Методична мета була обрана за результатами діагностики інформаційних потреб викладачів і майстрів в/н.
Робота педколективу училища здійснюється у відповідності до вимог Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2006 р. № 582.
Кожна методична комісія має окрему тему, з якої визначені індивідуальні теми членів комісій. Радою методичного кабінету розроблений загальний план роботи на 2014-2017 р.р., у якому передбачено теоретичне дослідження різноманітних джерел літератури, її аналіз, вивчення вже напрацьованих матеріалів окремих працівників. На основі цього плану складені плани роботи методичних комісій та індивідуальні плани роботи викладачів і майстрів в/н. Сплановано  розгляд роботи з методичної теми на засіданнях методкомісій, наукво-методичної та педагогічної рад.
У процесі роботи над методичною темою складено довідково-організаційний фонд з обраної проблеми, оформлені виставки літератури, папки напрацювань педагогів.
Було проведено ряд заходів, які сприяли роботі з методичної теми:

 • методичний калейдоскоп «Урок як діалогічна взаємодія педагога та учнів»;
 • семінар-практикум «Як підготувати сучасний урок»;
 • методичний тиждень «Проектні технології в навчально-виховному процесі»;
 • майстер-клас «Тренінги як засіб розвитку творчого мислення учнів;
 • виставки методичних розробок уроків та позаурочних  заходів.

Були проведені показові уроки, позаурочні заходи, де демонструвалися застосування напрацювань з методичної теми (29 уроків теоретичної, 17 уроків професійно-практичної підготовки, 46 позаурочних заходів).
На засіданнях методичних комісій періодично розглядаються питання діяльності над методичною темою та заслуховуються звіти педагогів про виконану роботу.
Різні аспекти реалізації методичної теми були розкриті під час виставок «Від творчого  педагога – до творчого учня», «Зернини досвіду колег», «Наші напрацювання з методичної теми».

Результати роботи  педпрацівників над методичною темою аналізувалися на засіданнях методичних комісій науково-методичної ради та педагогічної ради, виданий наказ «Про стан роботи з методичної теми».

Для поширення кращого досвіду роботи з методичної теми випущено буклет «Ділова гра на уроках виробничого і теоретичного навчання», збірник «Інноваційні технології викладання іноземної мови».