Компетентнісний підхід у професійній освіті

Членами методичної комісії викладачів фахових предметів було проведено навчально-практичний семінар «Впровадження стандарту професійної освіти на основі компетентнісного підходу з професій:…

Парадигма розвитку творчого потенціалу педагогів

Під час засідання методкомісії суспільно-гуманітарних предметів вивчалась тема «Розвиток творчого потенціалу особистості педагога: як навчаємось, чому навчаємо». Відбулась педагогічна онлайн-майстерня, в ході…