1 лютого 2018 року у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України, департаменту професійної освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України відбулося засідання методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Роботу засідання відкривали Президент НАПН України В.Г.Кремень, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Н.Г. Ничкало, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України В.О. Радкевич, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації змісту освіти Т.В. Пятничук.

У роботі Комісії взяли участь представники 14 освітніх установ України, серед них – Колківське ВПУ.

Під загальним керівництвом директора Колківського вищого професійного училища Л.Г. Панасюк та науковим керівництвом завідувача лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Д.О. Закатнова виконувалася робота на тему «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри у професійно-технічному навчальному закладі». Експеримент здійснюється в межах наукових пошуків лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Директор училища Людмила Григорівна Панасюк звітувала про завершення першого (константувального) етапу експериментальної роботи Всеукраїнського рівня та ознайомила з планом роботи другого (формувального) етапу експерименту.