Історія створення Євроклубу

Історія створення Євроклубу

Фундаментом започаткування процесу реалізації ініціативи зі створення Євроклубу в Колківському ВПУ у березні 2011 року стала участь у конкурсі проектів за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього», який було оголошено НМЦ ПТО. Учні групи №16 під керівництвом класного керівника Н.Г.Гичко взяли участь у цьому конкурсі в номінації «Виховна робота» та зайняли І місце. Назва проекту – «Відкриваємо Європу разом». «Вступ України до Євросоюзу – це політичне замовлення чи потреба часу?» – ключове питання проекту. Досліджуючи це питання, учні вирішили створити на базі училища Євроклуб «Крок в ЄС».

Робота над проектом стала дієвим кроком до глибшого розуміння учнями проблеми європейської інтеграції та формування їх орієнтації на європейські цінності. Основний акцент проекту спрямований на практичне впровадження знань про Європу у форматі позакласної роботи. Матеріали проекту побудовані з урахуванням того, що процес європейської та євроатлантичної інтеграції України нараховує три ланки:

– знання та розуміння того, як стати інформованим громадянином – до цієї ланки віднесено такі питання: європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція, ЄС, НАТО, світ як єдина спільнота, єдність у різномаїтті;

– формування вмінь і навичок інформаційного пошуку та спілкування – до цієї ланки віднесено вироблення в учнів навичок обмірковування актуальних політичних, духовних, моральних, соціальних та культурних питань, проблем і подій шляхом аналізу інформації та джерел, з яких її отримано, а також навичок участі в дискусіях та дебатах;

– розвиток активної участі і відповідальної дії – до цієї ланки віднесено вміння вести переговори, приймати рішення і брати відповідну участь у суспільному житті.

Крім того, одним із завдань проекту визначено формування в учнів трьох ключових здібностей і моделей поведінки: соціальної і моральної відповідальності, формування у дітей впевненості у своїх силах, а також соціально і морально відповідальної поведінки у суспільстві.

Євроклуб «Крок в ЄС» був відкритий в Колківському ВПУ 10 травня 2011 року в День Європи.

Мета діяльності Євроклубу:
 • розвиток молодіжної і учнівської дипломатії як складової частини громадянського виховання учнів та механізму залучення молоді до процесів створення позитивного іміджу України, виховання у молоді толерантності, рис сучасної європейської людини;
 • розширення світогляду, підвищення інтелектуального розвитку учнів;
 • розвиток і самореалізація особистості, виховання талановитої молоді, відкриття таланту в кожній дитині;
 • ознайомлення учнів з культурою, мовою, традиціями, пам’ятками архітектури та історією народів Європи і світу;
 • покращення комунікативних навичок спілкування з молоддю інших країн;
 • формування та виховання молодих лідерів;
 • формування почуття європейської єдності, знаходження спільних цінностей, подібності культур, традицій, усвідомлення спільної історії України та країн Європи.
Завдання Євроклубу «Крок в ЄС»:
 • поширення нових форм позаурочної діяльності учнів, організація конкурсів на європейську тематику, конференцій, тренінгів, форумів молодіжної дипломатії, вивчення народних пісень, танців, ознайомлення з національними кухнями народів Європи;
 • співпраця над реалізацією проектів «Дитяча дипломатія», «Кроки до відкриття світу», «Вікно в Європу», «Кроки до євровибору під час канікул», конкурсах-вікторинах з історії, культури, географії та економіки європейських країн;
 • участь в обласних фестивалях “Вивчаємо Європу”;
 • поширення та розповсюдження інформації про Європу, європейські країни, Євросоюз, світ, про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи.
 • налагодження співпраці з іншими європейськими клубами та центрами в Україні та за кордоном, ведення листування та організація зустрічей з клубами інших міст та країн, організація спільних проектів та заходів, організація обміну учнів – членів Євроклубу;
 • заохочення учнів до вивчення іноземних мов, побутових та культурних традицій інших країн, залучення учнів до участі в різних заходах;
 • підготовка молоді до життя і праці в об’єднаній Європі;
 • пізнання Європи, європейської території, починаючи від рідного краю.
Напрямки діяльності:
 • спілкування зі своїми ровесниками з-за кордоном (листування за допомогою Інтернет);
 • проведення Дня Європи, Днів окремих європейських країн;
 • проведення училищної Європейської олімпіади;
 • участь у «Ярмарку Європейських Клубів»;
 • співпраця зі ЗМІ;
 • інформування про свою діяльність місцевої та училищної спільноти (випуск бюлетенів, листівок, присвячених європейській тематиці);
 • підготовка виставок на європейську тематику;
 • організація конкурсів з відомостями про Європу і Євросоюз;
 • організація вечорів європейської поезії, музики, живопису, кіно, особливостей національних кухонь, традицій;
 • пошук груп підтримки у державних установах, пошук партнерів і спонсорів серед влади, організацій, бізнесових кіл.