Офіційна інформація

Інформація актуальна станом на 01.01.2020

Вакансії

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб які навчаються

Правила прийому на 2020

Річний звіт про діяльність
Кадровий склад
Колективний договір

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядко надання та оплати
Освітні програми (освітні програми), що реалізуються у суб’єкта, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Ліцензія на надання освітніх послуг  (Колківське ВПУ в Єдиній державній електроній базі з питань освіти)
Статут Колківського ВПУ
Структура та органи управління
Витрати на професійне навчання безробітних громадян
Витрати на професійне навчання 2020 рік
Витрати на професійне навчання
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Колківському ВПУ
Результати моніторингу якості освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наявність гуртожитків та вільних місць в них, розмір плати за проживання

Вартість послуг які надає Колківське ВПУ

Тимчасовий кошторис на 2020 рік