preloder

Уся робота методичної комісії здійснюється згідно плану, який складено на 2018-2019 н.р. Робота спланована тематично, на кожний місяць, враховано і роботу членів методкомісії між засіданнями. Засідання проводяться щомісяця в нетрадиційній формі, оформляються протоколами. Використовуються на засіданнях такі форми роботи: педагогічна дискусія, консультації, обмін досвідом, трибуна думок, вільний мікрофон, «круглий стіл», аукціон творчих ідей, творчі звіти, обговорення виставок, уроків, позаурочних заходів, методичні орієнтири, анкетування. На засіданнях розглядається інформація про виконання попередніх рішень.  Спланована робота з методичної теми, всі викладачі та майстри виробничого навчання мають свої плани роботи з індивідуальної теми. На березень заплановано провести звіт членів методкомісії про роботу з методичної теми. Упродовж вересня – січня було розглянуто підготовку до виробничої практики учнів груп №7, №15, №10, №8, контроль за практикою та звіти про її завершення, проведені майстер-класи «Сучасні тенденції у приготуванні та подачі салатів « (І. Каравацька), «Приготування медових тістечок» (С.Приступа), «Оздоблення виробів з пряникового тіста» (Л.Бойко). Під час показових уроків Н. Шумакова, Т. Черняк, І. Каравацька,                  Л. Бойко, І. Закидальська, І.Павлюк  демонстрували глибоке знання програмового матеріалу, методики викладання, впровадження нових освітніх та виробничих технологій, застосування інформаційно-комунікативних технологій. На засіданнях чимала увага приділялася підвищенню педагогічної, професійної майстерності майстрів виробничого навчання, їхньої методичної грамотності, обговорювалися форми самоосвіти членів методичної комісії у міжкурсовий період, проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування на виробництві. Т. Мартинюк провела звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації, Г. Каразія – про стажування на виробництві. Цікавим і корисним був «круглий стіл» «Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії кондитер, у зв’язку з впровадженням СП(ПТ)О на основі компетентнісного підходу», а «вільний мікрофон»  «Інноваційна діяльність майстрів виробничого навчання – шлях до поліпшення якості навчально-виробничого процесу» розкрив застосування майстрами у роботі з учнями інтерактивних вправ, тестових технологій, елементів ділових ігор, навчальних фільмів, інформаційно-комунікативних технологій, зокрема мультимедійних  презентацій та смарт-дошки. Приділялася увага і виконанню навчальних планів і програм та аналізу рівня  навчальних досягнень учнів з теоретичної та практичної підготовки. Між засіданнями члени методичної комісії брали участь у різних професійних конкурсах-виставках  – «Бурштинова осінь», Свято професії, «День кондитера», «Зимовий хоровод». Н. Шумакова брала участь  в обласному конкурсі професійної майстерності майстрів виробничого навчання з професії кондитер, де отримала І місце. Проводилися між засіданнями і тренінги, які сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів – «Я крокую до майстерності», «Вчимося толерантності», «Як запобігти професійному вигоранню». Були оформлені виставки матеріалів, напрацьованих членами метод комісії «Від творчого педагога – до успішного випускника», «Навчаємося на виробництві». Недостатнім було взаємовідвідування уроків теоретичної та професійно-практичної підготовки.