Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища створено з метою реалізації завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання, а також практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу регіону.

Навчально-практичний центр Колківського ВПУ створено згідно наказу Міністерства агропромислового комплексу України № 187 від 30 червня 1998 року.

Навчально-практичний центр діє в структурі Колківського ВПУ з 14 травня 2004 року.

НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Положенням про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 №694, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. за №1109/21421.

Навчально-практичний центр діє в структурі Колківського ВПУ, є його структурним підрозділом і здійснює свою роботу за планом, погодженим з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, затвердженим директором даного професійно-технічного навчального закладу.

Напрями діяльності НПЦ
 • Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі – підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
 • Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
 • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.
 • Інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання.

Функції НПЦ
 • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
 • Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.
 • Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
 • Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.
 • Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
 • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.

Завдання Навчально-практичного центру
 • Проведення лабораторно-практичних занять із спеціальних дисциплін, окремих тем з виробничого навчання учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сільськогосподарського виробництва, фермерських господарств, а також стажування викладачів та майстрів виробничого навчання.
 • Проведення постійних консультацій серед місцевого населення.
 • Проведення на базі центру семінарів по впровадженню нових технологій обробки грунтів, внесення добрив, підвищення врожайності сільськогосподарських культур.